Šta u slučaju smrti

U slučaju smrti u kući / stanu potrebno je obavestiti dežurnu lekarsku službu (lokalnog doktora, hitnu službu, dom zdravlja...).
Ono što će tražiti od Vas je:
  • Ime i prezime
  • Ime i prezime preminule osobe
  • Kada i gde je smrt nastupila
  • Adresu

  • Spremite lična dokumenta od preminule osobe, kako bi lekarska služba mogla da Vam napiše potvrdu o smrti, koja je potrebna radi dobijanja Izvoda iz knjige umrlih (uzima se u opštini gde je smrt nastala). U slučaju smrti u bolnici ili domu zdravlja, potvrda o smrti se uzima u ustanovi gde je osoba preminula. Nakon toga se uzima Izvod iz knjige umrlih u Opštini gde je smrt nastupila. U određenim bolnicama se telo može preuzeti u bolničkoj kapeli, dok u većini bolnica u Beogradu preuzimanje tela se vrši u kapeli u Deligradksoj ulici br.36. U slučaju smrti na javnom mestu, nasilne smrti, samoubistava, obavestite hitnu službu. Oni će izaći na lice mesta sa pripadnicima policije i istražnim sudijom, koji izdaje nalog za prevoz tela na obdukciju, koja se vrši na sudskoj medicini.

    VRH