Informacije

 • Preuzimanje tela iz kapele

 • Prilikom preuzimanja tela iz kapele potrebno je da neko od porodice, rođaka, prijatelja ili neko ko je poznavao preminulu osobu dođe na identifikaciju. Osim toga potrebno je imati ličnu kartu ili pasoš i Izvod iz matične knjige umrlih kao i garderobu za oblačenje preminule osobe.

 • Šta je limeni uložak i kada je obavezan

 • Limeni uložak se izrađuje od lima debljine 0.5-0.7 mm i stavlja se u drveni kovčeg. Sastoji se od dva dela. Donjeg dela koji se stavlja u donji deo kovčega i na njega se stavlja poklopac koji na sebi ima staklo u predelu lica preminule osobe. Pomenuti delovi se spajaju zavarivanjem, takozvanim letovanjem. Limeni uložak je zakonska obaveza prilikom prevoza tela van granica države u kojoj je smrt nastupila. Limeni uložak može biti obavezan i prilikom preuzimanja tela na kome je vršena obdukcija. Postoji obaveza korišćenja limenog uloška i prilikom prevoza tela van teritorije grada gde se telo preuzima, što je u praksi ređi slučaj.

 • Obdukcija

 • Obdukcija se vrši u više slučajeva:
  - Kada preminula osoba provede manje od 24 časa živa u bolnici gde je smrt nastupila.
  - Kada dođe do nasilne smrti
  - Smrti pod nejasnim okolnostima
  - Nesreće
  - Na zahtev lekara
  - Na zahtev istražnog sudije
  - Na zahtev porodice

 • Ekshumacija

 • Ekshumacija predstavlja iskopavanje posmrtnih ostataka nakon određenog vremenskog perioda. Vrši se u slučajevima:
  - prenosa posmrtnih ostataka na drugo mesto
  - na zahtev sudskih vlasti, radi naknadnog utvrđivanja uzroka smrti
  - radi prenosa posmrtnih ostataka iz masovnih grobnica

  Zahtev za ekshumaciju posmrtnih ostataka ili urne može podneti:
  nosilac prava korišćenja grobnog mesta iz kojeg se prenos vrši i izvršilac sahrane pokojnika čiji se posmrtni ostaci ekshumiraju uz dostavljanje podataka o drugom mestu počivanja i saglasnost nosioca prava korišćenja za to grobno mesto.
  Za izvršenje ekshumacije potrebno je opštinsko rešenje o izmeštanju posmrtnih ostataka sa groblja počivanja i saglasnost Gradske sanitarne inspekcije. Ukoliko se ekshumirani posmrtni ostaci prenose van gradskih grobalja potrebno je priložiti potvrdu o posedovanju grobnog mesta za sahranu. Potvrdu izdaje nadležna ustanova u mestu u koje se prenos vrši.

 • Kremacija

 • Kremacija se vrši u krematorijumu u Beogradu i Novom Sadu. Ispraćaji za kremacije obavljaju se na Novom groblju, groblju Lešće, groblju Orlovača i groblju Zemun svakoga dana, izuzev nedelje i prvog dana državnog praznika. Zahtev za kremaciju podnosi najbliži srodnik ili ovlašćeno lice. Sama kremacija se vrši sa sve kovčegom. Posmrtni ostaci se smeštaju u urnu koja se sahranjuje ili pak čuva u mauzoleju.

 • Zašto je bitno da pogrebno preduzeće bude akreditovano

 • Kada je pogrebno preduzeće akreditovano apsolutno eliminišete mogućnost problema koji je vezan za bilo koji aspekt sahrane od kupovine pogrebne opreme preko dokumentacije, preuzimanja i prevoza tela, zakazivanja sahrane pa sve do izdavanja računa (gotovinskog i fiskalnog) za robu i usluge. Bitna stvar su i atestirana pogrebna vozila. To su vozila čija namena je prevoz umrlih, tj. posmrtnih ostataka. Atest garantuje da je vozilo specijalne namene i samim tim prevoz može nesmetano da se obavi od strane bilo koje službe i policije. Atest za voila je obavezan prilikom ulaska u kapelu i preuzimanju tela. Naše preduzeće je registrovano u kapeli u Deligradskoj ulici kao i u par evropskih gradova. Ono što je još bitno kada je preduzeće oficijalno je i to što Vi možete da date ovlašćenje i da umesto Vas kompletnu dokumentaciju, zakazivanje, preuzimanje tela i prevoz obavi pogrebno preduzeće. Za međunarodne prevoze Vam dajemo kompletnu dokumentaciju kako bi mogli da obavite sve vrste odjava oko preminule osobe, kao i naplatu troškova.

 • Plaćanje

 • Plaćanje možete izvršiti:
  - uplatom na račun
  - gotovinom
  - Odloženim plaćanjem čekovima
  - Putem administrativne zabrane
  - Putem potrošačkog kredita (kamatu zaračunava banka)

  Postoji i mogućnost odloženog plaćanja uz potpisivanje ugovora

  Umanjenje troškova za 68.863,00 dinara uz ček od penzije ili izvod iz banke kao i fotokopiju izvoda iz knjige umrlih.

  VRH